Wizyjna kontrola jakości produktów

systemy wizyjne

Wizyjna kontrola jakości produktów jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w wielu branżach. Przemysłowe systemy wizyjne umożliwiają dokładne pomiary zróżnicowanych parametrów produktu. Czujniki wizyjne dają zatem możliwość szybkiej, kompleksowej i szczegółowej kontroli jakości wyrobów. Połączenie ich z komputerowym systemem analitycznym umożliwia wykonanie złożonych analiz oraz tworzenie baz danych, raportów czy zestawień.

Podejmiemy się zaprojektowania i budowy maszyn przemysłowych, umożliwiających wizyjną kontrolę jakości dowolnych produktów. Dobierzemy oprogramowanie, dzięki któremu będą mogli Państwo analizować wybrane parametry wyrobów.

 

Jak działają systemy wizyjne stosowane w kontroli jakości?

Systemy wizyjne wykorzystywane w kontroli jakości analizują zdjęcia z kamer pod kątem zróżnicowanych parametrów, takich jak wielkość, kolor czy kształt obiektu. Mogą również zostać zaprogramowane w sposób umożliwiający analizę tekstu, faktury czy wzajemnego położenia elementów. Dzięki czujnikom wizyjnym możliwe jest również wykrycie mikrouszkodzeń, których ujawnienie bez specjalistycznego sprzętu byłoby niemożliwe.

Proste systemy wizyjne działają na zasadzie sygnałów binarnych, a ich podstawowe zadanie to odrzucanie nieprawidłowych elementów. Zaawansowane systemy wizyjne umożliwiają kontrolę i porównanie wielu parametrów w tym samym czasie. Dzięki temu możliwe jest wykrycie nieprawidłowych elementów, których pojedyncze wartości cech mieszczą się w normie, jednakże sumarycznie wpływają na jakość produktu.

W zależności od zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa, systemy wizyjne mogą być modyfikowane, a ich funkcje rozszerzane.

 

Zastosowanie systemów wizyjnych w kontroli jakości

Systemy wizyjne mogą znacznie usprawnić procesy produkcyjne. Znajdują zastosowanie w niemal każdej gałęzi przemysłu. W obszarze Automotive pozwalają na identyfikację i kontrolę parametrów elementów składowych urządzenia, sprawdzenie kompletności i poprawności montażu komponentów, odczyt kodów i ich weryfikację, sterowanie pracą robotów. W przemyśle spożywczym, kosmetycznym czy farmaceutycznym mogą posłużyć do analizy opakowań pod kątem szczelności i prawidłowości zamknięcia, obecności mikropęknięć i innych uszkodzeń. Dają także możliwość kontroli napełnienia, wykrycia obecności zanieczyszczeń czy sprawdzenia daty przydatności. Umożliwiają nadzór nad prawidłowym położeniem etykiet, a także zliczanie gotowych opakowań. W elektronice systemy wizyjne wykorzystywane są m.in. do analizowania prawidłowego położenia obiektów w obrębie układu. W przemyśle maszynowym są natomiast szeroko stosowane do sprawdzania prawidłowości obróbki.