Certyfikat ISO

certyfikatInnowacje i usprawnienia wprowadzamy nie tylko do przedsiębiorstw naszych Klientów, ale również w naszej firmie. Wdrażając systemy zarządzania jakością zgodne z polskimi i europejskimi normami, uzyskaliśmy certyfikat ISO, nadany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. W zakresie projektowania urządzeń przemysłowych i wykonawstwa maszyn specjalnego przeznaczenia działamy zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015. Określa ona szereg wymagań, jakie powinien spełniać wprowadzony w firmie system zarządzania jakością.

 

O czym świadczy certyfikat ISO?

ISO, czyli International Organization for Standardization to niezależna, międzynarodowa organizacja zrzeszająca przedstawicieli organów normalizacyjnych z wielu krajów. Jej celem jest określanie norm jakości dotyczących niemal każdej gałęzi działalności. Potwierdzeniem ich spełnienia jest odpowiedni certyfikat. Uzyskanie certyfikacji ISO to dla nas powód do dumy i zachęta do dalszych działań mających celu usprawnianie pracy w naszej firmie oraz utrzymanie najwyższej jakości oferowanych produktów i usług.
Dla naszych Klientów oraz wszystkich osób zainteresowanych podjęciem współpracy z zakresu robotyzacji procesów produkcyjnych dokument ten również ma istotne znaczenie. Certyfikat ISO to dla Państwa potwierdzenie najwyższej jakości naszych produktów i wykonywanych przez nas usług. Poświadcza on wdrożenie i utrzymywanie przez naszą firmę wszystkich zasad jakości określonych w normie, w tym możliwość ciągłego dostarczania Klientom produktów i usług zgodnych z ich oczekiwaniami oraz zewnętrznymi wymaganiami.

 

Certyfikaty

Zachęcamy to zapoznania się z certyfikatami, które potwierdzają nasze kompetencje!

 

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat