Roboty w codziennej pracy - przyszłość czy rzeczywistość?

Duża część procesów technologicznych realizowanych w przemyśle wymaga stosowania zaawansowanych techniczne maszyn i urządzeń. Przez lata były one obsługiwane przez specjalnie wyszkolonych operatorów. Dzięki postępowi wiele spośród operacji wykonywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach wytwórczych zostało z czasem pomyślnie zautomatyzowanych w celu podniesienia wydajności, uzyskiwania wyższej jakości oraz obniżenia kosztów. O wiele większe możliwości w tym zakresie daje jednak postawienie na robotyzację procesów produkcyjnych. Choć do niedawna było to możliwe tylko w ogromnych firmach międzynarodowych np. z branży automotive, w tej chwili rozwiązania tego rodzaju można zastosować także na znacznie mniejszą skalę.

Jak działa robotyzacja?

Robotyzacja poszczególnych operacji oznacza, że obsługiwany proces lub jego element jest wykonywany bez udziału człowieka. Maszyna wyposażona w odpowiednie czujniki jest w stanie samodzielne zebrać potrzebne informacje np. o lokalizacji konkretnych elementów i rozpocząć działanie dopasowując położenie konkretnych komponentów – zazwyczaj ramienia roboczego do aktualnych potrzeb, a następnie realizując określone zadania. W przypadku niezwykle popularnego spawania urządzenie może np. dobierać parametry pracy do odległości, w jakich znajdują się brzegów spoiny oraz jej niezbędnej wysokości, a po udanym spozycjonowaniu rozpoczyna układanie spawu w odpowiednim miejscu oraz kończy je w momencie, gdy głowica robocza dotrze do właściwego punktu. Analogiczne operacje są możliwe także przy innych zadaniach montażowych czy obróbkowych, a nawet w czasie pakowania.

Co można zyskać za sprawą procesu robotyzacji?

Robotyzacja procesów to dalsze podnoszenie jakości wykonywanych zadań, ich tempa oraz wyeliminowanie zagrożenia dla ludzi np. jeżeli chodzi o emisję zanieczyszczeń czy narażenie na wysokie temperatury. Co ważne, robotyzacja zwiększa elastyczność produkcji i może ograniczyć przestoje, ponieważ zapewni efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów.