Jak dobrać odpowiedniego robota przemysłowego?

Niezawodnym sposobem na zwiększenie wydajności działania całego przedsiębiorstwa jest stosowanie technologii pozwalających na przyspieszenie i uproszczenie kolejnych realizowanych operacji. Metodą, która gwarantuje sukces w zakresie wzrostu tempa działania bez utraty jakości wykonywanych procesów, jest daleko idąca robotyzacja linii produkcyjnych. By przyniosła ona jednak oczekiwane skutki, wszystkie urządzenia muszą być właściwie dobrane i dopasowane do specyfiki konkretnej branży. Przekonajmy się, co ma znaczenie w przypadku doboru robotów.

Co trzeba uwzględnić, planując robotyzację

Wybór robota przemysłowego musi uwzględniać charakterystykę procesu, jaki będzie on wykonywał. Liczy się też złożoność środowiska pracy np. możliwe kolizje z pracownikami wykonującymi swoje zadania na linii produkcyjnej, a także warunki, w których będzie funkcjonowało urządzenie m.in. pozom zapylenia, wilgotność i temperatura. Duże znaczenie ma intensywność eksploatacji, ponieważ różne obciążenia wymagają odmiennej optymalizacji w tym zakresie. Nie można zapominać o kwestii specyfiki obrabianych elementów – ich geometrii, rozmiarach czy masie. Dość istotne są też oczekiwania co do wydajności oraz częstotliwości serwisowania.

Jakie parametry robotów są najważniejsze?

Znaczenie poszczególnych cech robota przemysłowego jest ściśle związane z jego specyfiką oraz wykonywanymi zadaniami. W większości sytuacji do najistotniejszych parametrów technicznych trzeba zaliczyć m.in. maksymalny dopuszczalny udźwig, zasięg elementów roboczych oraz wielkość koniecznej przestrzeni roboczej. Liczy się uzyskiwana maksymalna prędkość robocza oraz poziom dopuszczalnego obciążenia ramienia. Kluczowa jest oferowana dokładność. Z punktu widzenia obsługi ważny jest sposób uczenia i komunikacji z maszyną, a także dopuszczalne metody wprowadzania zmian ustawień. Istotna jest również masa urządzenia i jego zapotrzebowanie na energię.