W jakich branżach warto zastosować automatyzację?

Automatyzacja to proces, którego celem jest ograniczenie wkładu ludzi w wykonywanie poszczególnych zadań. To bardzo złożona dziedzina, wykorzystująca nowoczesne rozwiązania i szeroko pojmowaną automatykę przemysłową. To sprawia, że możliwości, jakie daje, są coraz większe. Jednak w jakich branżach warto zastosować automatyzację? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

W jakich branżach warto zastosować automatyzację?

Automatyzacja jest korzystna w bardzo wielu dziedzinach. Chodzi przede wszystkim – jak już wspomnieliśmy – o branże, w których dużą rolę odgrywa czynnik ludzki. Na szczególną uwagę zasługują także sektory, w których występują czynniki niebezpieczne, które zwiększają ryzyko uszkodzeń ciała wśród pracowników. Co ważne, automatyzacja może być wykorzystywana zarówno w dużych przedsiębiorstwach, które działają na szeroką skalę, jak i w małych firmach, które chcą zwiększyć swoje możliwości.

Automatyzacja jest ważna wszędzie tam, gdzie wykonywane są takie czynności, jak precyzyjne dozowanie substancji chemicznych, załadunek i rozładunek maszyn, etykietowanie, spawanie, polerowanie, lakierowanie, malowanie, montaż, szlifowanie, paletyzacja, transport, klejenie, obróbka metalu czy pakowanie produktów.

Obecnie najbardziej zautomatyzowana branża to sektor automotive.

Jakie korzyści daje automatyzacja?

Jakie korzyści daje wprowadzenie automatyzacji? Niektóre z nich to:

  • możliwość skorzystania z maszyn, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb danego biznesu,
  • niższe koszty produkcji, a także wyższa i stabilna wydajność, 
  • bezawaryjność i możliwość sprawnego działania niezależnie od rotacji pracowników i braków kadrowych,
  • możliwość bezpiecznego przeprowadzania zadań, które wiążą się z ryzykiem dla ludzi,
  • utrzymanie stałej jakości i efektywności pracy.