Wykorzystywanie robotów a normy BHP

Wykorzystywanie robotów w różnych gałęziach przemysłu to przemiana, która dzieje się na naszych oczach. Jest to także element przyszłości, który z roku na rok będzie nabywał coraz większego znaczenia. Aby jednak współpraca robotów i ludzi mogła odbywać się w pełni bezpiecznie, konieczne jest pamiętanie o normach BHP. Co to oznacza w praktyce? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Jakie są normy bezpieczeństwa stanowisk zrobotyzowanych?

Normy bezpieczeństwa, które należy przeanalizować przed stworzeniem stanowiska zrobotyzowanego to m.in.:

  • PN-EN 13849-1:2016-02 „Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem”,
  • PN-EN ISO 10218-1 „Roboty do pracy w środowisku przemysłowym. Wymagania bezpieczeństwa. Część 1: Robot”,
  • PN-EN ISO 10218-2 „Roboty do pracy w środowisku przemysłowym. Wymagania bezpieczeństwa. Część 2: System robotowy i integracja”,
  • PN-EN ISO 12100 „Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka”,
  • PN-EN 62061:2008/A1:2013-06 „Bezpieczeństwo maszyn. Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem”.

Bezpieczna współpraca ludzi i robotów – co warto wiedzieć?

Jakie są główne zasady, o których warto pamiętać? Oto kilka najważniejszych elementów:

  • każdy robot powinien posiadać przyciski wyłączania awaryjnego, które pozwalają na natychmiastowe zatrzymanie urządzenia i jednoczesne odłączenie zasilania napędów,
  • urządzenie powinno być wyposażone w przycisk wolnego programowania,
  • bardzo ważne jest zastosowanie mechanicznych środków zabezpieczających, takich jak ściany, klatki, bramy wejściowe, czy stałe osłony,
  • robot powinien rozpoznawać sytuacje, gdy jakiś obiekt znajduje się w polu jego działania oraz dopasować do tego swoją pracę,
  • odległość stanowiska pracy człowieka powinna być dobrana tak, by uniemożliwić potencjalne kolizje.